Pro Drone Sys взе участие в INNOGROW EUROPEAN SUMMIT, Любляна на 12 и 13 февруари, 2019г. по специална покана от екипа на INNOGROW. INNOGROW – Европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони. https://lnkd.in/dqs6rM9