ЗА НАС:

Всичко започна с кураж и решителност да намерим ВАШИТЕ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ.

Създадохме компанията Pro Drone Sys с единствената цел да осигурим висококачествени, иновативни и ефективни продукти и решения, съобразени с нуждите на клиентите в прецизното земеделие, известени също като управление на специфичните култури (SSCM). Нашата цел е да ютилизираме вложените суровини и да увеличим резултата. Професионалният, ориентиран към резултатите подход и дълбоки познания ни позволяват да Ви осигурим намалени разходи за вложени суровини, увеличаване на добива (продукция) и повишаване на финансовия резултат, като в същото време поддържаме земята в добро екологично състояние чрез специално проектирани и конструирани за целта дрони.

ОСНОВАТЕЛИ:

Жулиета Димитрова

Изпълнителен Директор

Диан Георгиев

Мениджър Продажби

Цветан Четъшки

Директор Иновации и Технологии

МИСИЯ:

Нашата мисия е да осигуряваме несравнимо ниво на удовлетвореност на клиентите, с иновативните и динамични решения, особено в прецизното земеделие, като същевременно създаваме много обещаващи перспективи за всички бизнес партньори.

ВИЗИЯ:

Погледа на PRO DONE SYS е твърдо насочен към бъдещето и непрекъснато усъвършенства всички продукти и решения. Чрез прилагането на най-новите научни постижения на практика, ние вярваме, че това е единственият начин да посрещнем утрешните предизвикателствата.