Pro Drone Sys взе участие в INNOGROW EUROPEAN SUMMIT, Любляна на 12 и 13 февруари, 2019г. по специална покана от екипа на INNOGROW.

Pro Drone Sys взе участие в INNOGROW EUROPEAN SUMMIT, Любляна на 12 и 13 февруари, 2019г. по специална покана от екипа на INNOGROW.

Pro Drone Sys взе участие в INNOGROW EUROPEAN SUMMIT, Любляна на 12 и 13 февруари, 2019г. по специална покана от екипа на INNOGROW. INNOGROW – Европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на...
Oфициална среща на консорциума по LIAISON във връзка с Европейското партньорство за иновации в областта на земеделието -ЕПИ-Агри и Мярка 16.1 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

Oфициална среща на консорциума по LIAISON във връзка с Европейското партньорство за иновации в областта на земеделието -ЕПИ-Агри и Мярка 16.1 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

На 8 февруари, 2019г. компанията Pro Drone Sys взе участите в официалната среща на консорциума по LIAISON във връзка с Европейското партньорство за иновации в областта на земеделието -ЕПИ-Агри и Мярка 16.1 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)...