Използването на дрони в селското стопанство е нашумяла тема в последно време и има основателна причина за това. Тези безпилотни летящи апарати (БЛА), както ги наричат понякога, бързо се превръщат в основен инструмент за прецизно земеделие на фермерите.

В днешно време, на агрономите им се налага да се справят с все повече и все по-сложни казуси. Някои от тях са например, проблемите с водата – качество и количество, климатичните промени, устойчивите на глифозат плевели, качеството на почвата, променливите цени на суровините, увеличаването на вложените средства.

За да се справят напълно с тези и други затруднения, производителите се насочват към високотехнологичните инструменти, които прецизното земеделие предлага. Полето се дели на зони, които индивидуално могат да се третират чрез редица прецизноработещи машини, оборудвани с GPS. Технологията позволява на фермерите да събират, съхраняват, комбинират и анализират слоевете данни за хранителните вещества и напояването на продукцията.

Съществуват различни варианти, които един земеделски производител може да използва за изграждането на тези данни. Полезни източници на данни са: мониторите за добив, резултатите от почвени проби, сензорите за влага и хранителни вещества и условията на климата. В допълнение към този набор от данни, новите технологии, като дроните, могат да осигурят оглед на текущото състояние на реколтата.

Селскостопанските дрони, какъвто е Бутео, шест-роторен модел на Про Дрон Сис,  ни представят един нов начин за събиране на данни от полето. Едно от основните предимства от използването на БЛА е, че резултатите са налични непосредствено след полет. Дронът може бързо и лесно да бъде пуснат в експлоатация когато и където е необходимо. Един производител или доставчик на услуги може да получи достъп до информацията на самия терен на следващия ден или дори по-рано, тъй като дронът е лесно преносим, не изисква специално място за съхранение. Единствено дроните дават възможността за планиране на облитането, събирането на данни и постигането на резултати в реално време.

В сравнение с повечето селскостопански машини, дроните са на доста по-достъпни цени и изискват скромна капиталова инвестиция. Възвръщаемостта от подобна инвестиция идва още след първия сезон на експлоатация. Управлението им е лесно и става все по-достъпно след всяко ново поколение хардуер. Те са безопасни и надеждни. Те са лесни за интегриране в обикновения работен поток за наблюдение на реколтата, докато земеделците посещават полето за проверка на вредители или други наземни проблеми, дронът може да бъде използван за събиране на въздушни данни. И все пак, истинските предимства на дроните не са свързани с хардуера. Ценни са удобството, качеството и полезността на крайния продукт – събраните данни.

Проучването с БЛА е удобен начин да се набавят данни, показващи какво се случва в момента. Има три основни елемента в използването на дрон за тази цел: наличие на сензори над полето, самите сензори и анализ на данните. И накрая, трябва да се вземат предвид регулаторните и бизнес аспекти.

Днес производителите по света откриват, че един дрон осигурява бърз начин за идентифициране на проблемите в техните ниви. Това са незаменими ползи за земеделците, които трябва да се справят с увеличаването на разходите, с намаляването на цените на суровините и с търсенето на продуктивност с по-малко акри за отглеждане. Без знак за текущия натиск върху фермерите, има смисъл да се обмисли сериозно всяко средство, което може да увеличи производителността, да смекчи входящите разходи и в крайна сметка да повиши качеството на продукцията. БЛА все още се считат за нов инструмент за селското стопанство, но тяхната доказана полза за оценката на здравето на растенията на място и техния потенциал за наложителна възвращаемост на инвестициите ги правят привлекателно допълнение към решенията за прецизно земеделие.

Независимо дали производителите закупуват и управляват собствен дрон или наемат доставчик на такива услуги, дроните ефективно заснемат въздушно изображение с точност и безпрецедентна непосредствена близост. Чакането на самолети или спътници с екипаж за предоставяне на изображения след метеорологично бедствие е непрактично за повечето фермери. Тези ситуации обаче се обработват лесно с помощта на мулти-роторна селскостопанска машина, оборудвана с камери, модифицирани за земеделски приложения.

Осигуряването на навременни и лесно-разпознаваеми данни е изключително важно. Софтуерът, който може бързо да обработва голям обем изображения и да възстанови аналитичните данни, които идентифицират проблеми и препоръки за интервенция и прилагане на променлива ставка, може да доведе до по-ниски входящи разходи, по-големи доходи и увеличена печалба.

Производителите, които решат да използват агро дрони и да ги интегрират в прецизните си програми, ще се чудят как досега са се справили без нея. Агро дроните са вече факт и ще се развиват все повече занаред.