МУЛТИСПЕКТРАЛНО NIR ЗАСНЕМАНЕ С ДРОН

 1. Определяне на зоните (нивите) за обследване;
 2. Операцията се извършва, когато в определеното поле няма остатъци от реколтата – обикновено непосредствено след засаждането на реколтата или преди оран;
 3. Измерването се извършва с дрон BUTEO, оборудван с мултиспектрална NIR камера;
 4. Резултата от изследването дава визуална геореферирана информация за зоните от полето, в които растенията преживяват стрес и нивата на NDVI. Цифровите формати, в които се получават данните, са : GeoTIFF,KMZ и PDF;
 5. Изработка на електронна карта с променлива норма за азотно торовнасяне VRA, консултирана с агронома на полето. Електронната карта/VRA map/ се получава от клиента по е-mail или на флаш памет във формат, подготвен за конкретния дисплей и прикачен инвентар;
 6. Резултатите от заснемането могат да се ползват и за:
 • Оценка и изчисляване на площта на различните видове почви в полето;
 • Индикиране на преовлажнени зони;
 • Определяне на зоните с различен хумусен слой и изчисляване на процентното им съотношение в полето;
 • Определяне на зоните за взимане на почвени проби;
 • Проектиране на подходяща напоителна система според спецификацията на терена в полето;
 • Изработка на карта за променлива норма (VRA) за сеитба;
 • Изработка на карта за променлива норма (VRA) за предсеитбено подхранване;
 • Планиране на засаждане на лозя и овощни градини;
 • Проектиране на подходяща дренажна система;
 • Анализи в GIS. Сравняват се данни от различни измервания, направени в същото поле като измерване на вегетационен индекс (NDVI), спектрален анализ на почвата, почвени проби, листни проби, моментния добив от комбайна и др.