ИНСПЕКЦИЯ НА ОБРАБОТКИТЕ

  1. Определяне на зоните (нивите) за обследване;
  2. Измерването се извършва с дрон BUTEO, оборудван с мултиспектрална NIR камера;
  3. Резултата от изследването дава визуална геореферирана информация за зоните от полето, в които растенията преживяват стрес, и нивата на NDVI. Цифровите формати, в които се получават данните, са : GeoTIFF,KMZ;
  4. Резултатите от заснемането се ползват за:
  • Проверка на общото състояние на културата;
  • Проверка на изпълнените мероприятия и резултатите от тях;
  • Индикация на преувлажнени и засушени зони;
  • Оценка на щети при природни бедствия /след обилни валежи и силен вятър/.
  1. Може да се ползва при анализи в GIS. Сравняват се данни от различни измервания, направени в същото поле, като измерване на вегетационен индекс NDVI, спектрален анализ на почвата, почвени проби, листни проби, моментния добив от комбайна и др.