ГОДИШНА РАБОТНА КАРТА

 1. Мултиспектрално заснемане на нивите /почвата/ с дрон. Мероприятието се прилага преди сеитба и оран;
 2. Почвено пробовземане и химичен анализ:
 • На база резултатите от горното измерване се взимат почвени проби само в зоните с различни типове почва;
 • Химичен анализ по 14 микро и макро показателя;
 • Избор на подходящи препарати за торовнасяне с микронутриенти и макронутриенти, включително количественото им съотношение въз основа на нуждите на почвата за предварително засяване;
 • Избор на норма на торене/подхранване в зоните с различни типове почва;
 • Изработка на технологична карта за променлива норма (VRA) за предсеитбено торовнасяне, консултирана с агронома на полето. Технологична карта /VRA map/ се изпраща на клиента по e-mail или на флаш памет във формат, подготвен за конкретния дисплей и прикачен инвентар.
 1. Измерване на вегетацията на растенията в ранна фаза на растеж (преди подхранване):
 • Избор на подходящи препарати за подхранване /торове/ с микронутриенти и макронутриенти, включително количественото им съотношение въз основа на състоянието на културите в определеното поле, консултирани с агроном;
 • Избор на норма за торовнасяне в съответствие с нивото на вегетация на растенията в обследваното поле, консултирано с агроном;
 • Изработка на техническа карта за променлива норма за (VRA), консултирана с агронома на полето. Технологична карта /VRA map/ се получава от клиента на e-mail или на флаш памет във формат, подготвен за конкретния дисплей и прикачен инвентар.

 

 1. Резултатите от изследванията се използват за:
  • Оценка на количеството тор, което ще се прилага в обследваните зони;
  • Сравнение и анализ на съхраняваните в GIS данни от различните измервания, направени в същото поле, като измерване на вегетационен индекс, спектрален анализ на почвата, почвени проби, листни проби, моментен добив от комбайна и др.
 1. Измерване на вегетацията на растенията преди коригиращо подхранване (при събрани редове):
 • Избор на подходящи препарати за подхранване /торове/ с микронутриенти и макронутриенти, включително количественото им съотношение въз основа на състоянието на културите в определеното поле, консултирани с агроном;
 • Избор на норма за торовнасяне в съответствие с нивото на вегетация на растенията в обследваното поле, консултирано с агроном;
 • Изработка на техническа карта за променлива норма за VRA, консултирана с агронома на полето. Технологична карта /VRA map/ се получава от клиента на e-mail или на флаш памет, във формат, подготвен за конкретния дисплей и прикачен инвентар.