АНАЛИЗ НА ДАННИ ОТ ИЗМЕРВАНЕ В GIS

  1. Определяне на зоните /нивите/ за обследване;
  2. Сравняват се данни от различни измервания, направени в същото поле като измерване на вегетационен индекс NDVI, спектрален анализ на почвата, почвени проби, листни проби, моментния добив от комбайна и др.;
  3. Използват се и данни от метеостанции – температура, валежи;
  4. Анализите се използват за:
  • Планиране на сеитбооборота;
  • Избор на култури и хибриди;
  • Оптимизация на мероприятията и разходите на стопанството.