ЕКСПОРТ НА ЦИФРОВА КАРТА С ПРОМЕНЛИВА НОРМА (VRA) ЗА СЕИТБА

  1. Определяне на зоните(нивите) за обследване;
  2. Използват се:
  • Резултати от предишни изследвания, запазени в история на полето;
  • Резултати от опити на агронома на стопанството от предходната година, свързани със сеитбата на определени сортове от дадената култура в различни норми в отделните зони/полета, разделени според почвен състав и разположение/покритие/ на поливната система;
  1. В GIS се сравняват данни от различни измервания, направени в същото поле като измерване на вегетационен индекс NDVI, спектрален анализ на почвата, почвени проби, листни проби, моментния добив от комбайна и др.;
  2. Изработка на електронна карта с променлива норма за сеитба VRA, консултирана с агронома на полето. Електронната карта/VRA map/ се получава от клиента на е-mail или на флаш памет във формат, подготвен за конкретния дисплей и прикачен инвентар.