ЕКСПОРТ НА ЦИФРОВА  КАРТА С ПРОМЕНЛИВА НОРМА (VRA) ЗА АЗОТНО ПОДХРАНВАНЕ

  1. Определяне на зоните /нивите/ за обследване;
  2. Използват се резултати от предишни изследвания, запазени в история на полето;
  3. В GIS се сравняват данни от различни измервания, направени в същото поле, като измерване на вегетационен индекс NDVI, спектрален анализ на почвата,почвени проби, листни проби, моментния добив от комбайна и др.;
  4. Изработка на електронна карта с променлива норма за азотно торовнасяне VRA, консултирана с агронома на полето. Електронната карта/VRA map/ се получава от клиента на е-mail или на флаш памет във формат, подготвен за конкретния дисплей и прикачен инвентар.