ЕКСПОРТ НА ЦИФРОВАКАРТА С ПРОМЕНЛИВА НОРМА (VRA) ЗА ПРЕДСЕИТБЕНО ТОРЕНЕ

  1. Определяне на зоните(нивите) за обследване;
  2. Използват се резултати от предишни изследвания, запазени в история на полето;
  3. В GIS се сравняват данни от различни измервания, направени в същото поле като измерване на вегетационен индекс NDVI, спектрален анализ на почвата, почвени проби, листни проби, моментния добив от комбайна и др.;
  4. Изработка на електронна карта с променлива норма за предсеитбено торовнасяне VRA, консултирана с агронома на полето. Електронната карта/VRA map/ се получава от клиента на е-mail или на флаш памет във формат, подготвен за конкретния дисплей и прикачен инвентар.