PRO DRONE SYS С ПРЕДСТАВЯНЕ НА

МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ 31 ОКТОМВРИ – 01 НОЕМВРИ 2017

ПО ТЕМА „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 

На 31 октомври – 01 ноември 2017 година в хотел „Бест Уестърн Експо”, гр. София се проведе международна научна конференция „ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ”, организирана от Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика, Център за изследване и анализи в селското стопанство към ИАИ, с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към МОН и Фондация „Америка за България”.

Компанията Pro Drone Sys беше представена от Жулиета Димитрова с презентация на тема „Нови технологии в прецизното земеделие“.

Конференцията беше открита от директора на Института проф. д-р Димитър Николов. Приветствие към участниците във форума поднесоха зам. министър д-р Лозана Василева от МЗХГ и проф. д-р Васил Николов, Председател на ССА. Участие взеха повече от 20 учени от водещи национални и международни институти и университети в областта на земеделието от България, САЩ, Великобритания, Холандия, Ирландия, Унгария, Украйна, Полша и Румъния.

През първия ден на конференцията се изнесоха научни доклади свързани с прилагането на ОСП – директни плащания, пазарни мерки; хранителни вериги; развитие на селските райони и еко-управление.

Вторият ден протече под формата на три дискусионни панела. Първите два бяха свързани със средносрочните пазарни перспективи за развитие на сектор „Растениевъдство” и сектор „Животновъдство”. Третият беше фокусиран върху бъдещето на ОСП след 2020 година. В дискусиите, освен академичната общност взеха участие и представители на браншови организации на земеделските производители и организации от хранително-вкусовата промишленост.

 

Ако желаете допълнителна информация по тази тема, моля свържете се с Жулиета Димитрова на телефон: +359 8999 53336 или имейл: office@prodronesys.com.